DES ENQUETE (Nederlands)

Bent u zelf DES-betrokkene, neem dan (anoniem) deel aan onze enquête en help ons zo de Belgische DES-betrokkenen een stem te geven. De Belgische overheid weet niet hoeveel DES-betrokkenen er zijn in ons land. Een beleid hierrond blijft dus uit.

Privacyverklaring:

“DES in Belgium vzw (DIB vzw) bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van DES in Belgium vzw, Kolkensvijverstraat 18, te 3201 Aarschot

De gegevens worden gebruikt voor:

·       De ledenadministratie (gebeurt door DES in Belgium vzw)

·       Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling.

·       De DIB-ledenverzekering (gebeurt door DIB vzw)

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan de voorzitter Anita Vandersmissen van DIB vzw: info@desinbelgium.be

DES in Belgium vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”

=> DES ENQUETE FORMULIER


Update 04/12/2022  Webdesign ©2022 Pièce Unique Productions