DES IN BELGIUM anno 2016

De geboorte van DIB vzw, een DES-actiegroep in België

De geboorte van DIB vzw, een DES-actiegroep in België

17 juni 2016 is een (met wat overdrijving) historische dag in België. Acht maanden na de lancering van de website “DES in Belgium” hebben Myriam Mestiaen en Anita Vandersmissen, beiden DES-dochter, de vereniging zonder winstgevend oogmerk “DES in Belgium” opgericht – kortweg DIB vzw. 

De allereerste doelstelling is om Belgische DES-betrokkenen met elkaar in contact brengen, hen te informeren en te ondersteunen. De actiegroep wil ook ijveren voor erkenning en rechten, want in België hebben zowel de overheid als de medische en farmaceutische wereld altijd ontkend dat DES ooit problemen veroorzaakte.

DIB staat voor de niet zo eenvoudige taak om de DES-moeders, - dochters, -zonen en -kleinkinderen op te sporen die in België wonen. Anita vond al een paar honderd van hen, in de jaren ‘90. Ze had toen een meld- en informatiepunt, samen met een Nederlandse DES-dochter. Toen ze het werk alleen moest voortzetten, werd het te zwaar en stopte ze ermee. 

In 2015 leerden Anita en Myriam mekaar kennen toen de Belgische VRT-journaliste Greet Pluymers hen interviewde voor haar Panorama-reportage over hormoonverstoorders . Het heeft het DES-engagement nieuw leven ingeblazen. De dozen met info zijn letterlijk van Anita’s zolder gehaald en Myriam heeft ze gedigitaliseerd voor een nieuwe website. Met de steun van het DES Centrum Nederland kon www.desinbelgium.be in oktober 2015 online gaan.

De stap naar de oprichting van een vereniging kwam er na overleg met de Belgische gerenommeerde gynaecologe Petra De Sutter, die ook in de Senaat (de Belgische Eerste Kamer) zetelt. Zij wil het DES-dossier opvolgen en kan dit samen met DIB vzw in België op de politieke agenda zetten. België heeft altijd ontkend dat DES fout gebruikt werd en heeft zelfs geen cijfergegevens over het aantal DES-betrokkenen. De Sutter stelde hierover nu een parlementaire vraag aan de Minister van Volksgezondheid.  

De Belgische site bestaat momenteel enkel in het Nederlands, maar een Franstalige versie volgt. DES moet landelijk op de kaart worden gezet. Daarom is niet alleen

het DES Centrum Nederland, maar ook de Franse actiegroep Réseau D.E.S. France een partner voor DIB vzw. 

Het zijn bemoedigende partnerschappen. In Frankrijk zijn nu nog nieuwe wetenschappelijke studies opgestart, naar de gevolgen voor de derde generatie en ook naar de psychologische impact op de moeder-dochter relatie. De vrees bij Myriam en Anita dat hun Belgische initiatief anno 2016 wat laat komt, is zo meteen van tafel geveegd. De gevolgen van DES blijven elke dag nog aanwezig, ook in België.


Een warme oproep dus voor de Belgische DES-moeders, -dochters, -zonen of –kleinkinderen: bezoek www.desinbelgium.be, meld u op het forum … of contacteer DIB vzw om u mee te engageren: …


Ondanks de meerdere pogingen van het DES informatiecentrum, opgericht door enkele Belgische DES-betrokkenen en medische professionals in de jaren '90, en de media-aandacht voor de DES-problematiek later in 2006/2007, was er in België anno 2015 nog geen enkel ondersteunend platform ter beschikking van de Belgische DES-betrokkenen. In 1995 publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid enkel een informatiebrochure 'De risico's van blootstelling aan diëthylstilbestrol (DES) in utero.  Enkel via diverse internationale websites over DES zoals oa. het DES centrum Nederland en DES Action USA konden Belgische DES-betrokkenen  terecht om meer informatie over DES te bekomen.  

De nieuwe website www.desinbelgium.be werd  in oktober 2015 opgestart door enkele Belgische DES-dochters, met informatieve ondersteuning van het DES centrum Nederland en enkele onderzoeksjournalisten van de VRT, zoals oa. Greet Pluymers (Panorama). De opstart van de website www.desinbelgium.be had  als doel online basisinformatie te verschaffen aan alle DES-betrokkenen in België. Met deze website konden de Belgische DES-dochters opnieuw de aandacht te opwekken bij het Ministerie van Volksgezondheid, om eindelijk de erkenning en de ondersteuning te kunnen krijgen die ze verdienen. Een aanspreekpunt is het minste wat men de duizenden DES-slachtoffers zou moeten kunnen bieden vanuit de overheid. Er zijn nog steeds mensen die niet weten dat ze DES-slachtoffers zijn, en dus ook niet de nodige medische en psychische begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Op 17 juni 2016 werden de eerste stappen gezet om de belangenvereniging 'DES in Belgium vzw’ officiëel op te richten door de initiatiefnemende Belgische DES-dochters Anita Vandersmissen en Myriam G.S. Mestiaen.

Op 6 juli 2016 werd DES in Belgium vzw, afgekort DIB vzw, vervolgends  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Sinds september 2016 werd tevens een online forum op Facebook opgestart: Via de  facebookgroep desinbelgium vzw kunnen Belgische DES-lotgenoten mekaar ontmoeten en met internationale DES-betrokkenen in contact komen.

27200071124_a34d35acf4


Op Donderdag 01/12/2016 nam de lezing 'Blikopener: Zorgt de overheid voor onze gezondheid?’ door Greet Pluymers plaats in de Stedelijke Bibliotheek Mechelen, een organisatie van Vorming Plus Mechelen.

Tijdens deze lezing getuigden DES-dochters Anita Vandersmissen en Myriam Mestiaen zelf over de gevolgen vna DES in België:

Met haar Panorama-reportage “Hormoonverstoring, een tijdbom”, over de risico’s van hormoonverstorende stoffen voor zwangere vrouwen en jonge kinderen, leidde tot parlementaire vragen op federaal en Europees vlak. Met beeldmateriaal uit de reportage en niet gebruikte stukken interview liet ze zien hoe een Panorama-reportage tot stand komt. 

Het onderwerp van de hormoonverstorende chemische stoffen, aanwezig in pesticiden, verpakkingen, verzorgingsproducten en nog veel meer, leidde tot een kritische discussie over hoe wij, maar ook onze overheid en de industrie, omspringen met gezondheid.
Wat hormoonverstoring bij een baby kan doen, blijkt uit de getuigenissen in de reportage van enkele DES-dochters. Hun moeder slikte tijdens de zwangerschap een kunstmatig hormoon en het zijn de kinderen die er de gevolgen van dragen.
Welke gevolgen en hoe artsen, de Belgische overheid en de farmaceutische industrie daarmee om gaan, daarover getuigden  DES-dochters Anita Vandersmissen en Myriam Mestiaen nu zelf. Zij hadden na de reportage van Greet beslist om de vzw DES in Belgium op te richten om alle Belgische DES-slachtoffers te informeren en erkenning voor hen te vragen bij de overheid. Update 28/11/2022  Webdesign ©2022 Pièce Unique Productions