DIB VZW

DIBetiketlogo72

DES in Belgium VZW (DIB)

De vereniging heeft tot doel op te komen voor de belangen van DES-betrokkenen, slachtoffers van het medicijn Diëthylstilbestrol, afgekort DES*.

*(Het kunstmatig vrouwelijk hormoon DES -Diëthylstilbestrol-dat in België voorgeschreven werd aan zwangere vrouwen om miskramen te voorkomen in de periode tussen 1947 en 1977, zorgde voor gezondheidsproblemen bij de dochters van deze vrouwen met schadelijke gevolgen voor de moeders zelf, hun zonen en mogelijk kleinkinderen).

Dit ondermeer door:

-het verstrekken van informatie aan DES-betrokkenen.

-informatie te verzamelen over DES, zowel uit het verleden als het heden en het voor een ieder toegankelijk te maken via verschillende media.

-het op de kaart houden van DES evenals het blijven signaleren van gevolgen van DES-gebruik.

-DES-betrokkenen op te sporen in België. 

-lotgenotencontacten te organiseren door middel van bijeenkomsten, info-avonden, nieuwsbrieven, lezingen, boekvoorstellingen, filmavonden, tentoonstellingen, workshops, forum via sociale media.

-informatiecentrum te zijn inzake de DES-problematiek. Dit door vragen te beantwoorden, tips te verstrekken of mensen gericht door te verwijzen.

-een sensibiliseringsactie te realiseren over de gevolgen van DES voor DES-moeders, DES-kinderen en DES-kleinkinderen naar betrokken instanties toe, met name de medische wereld en overheden.

-een netwerk van medische deskundigen uit te bouwen in functie van de belangen van DES-betrokkenen in België.

-een gesprekspartner te zijn voor de rechtstreekse DES-betrokkenen maar ook stakeholders (o.a. partners of familie van DES-betrokkenen)

-actief mee te werken aan een beter beleid die alle DES-betrokken partijen ten goede zal komen, zowel op nationaal als internationaal vlak (in samenspraak met bestaande DES-centra in Nederland, Frankrijk, VS,...)

-samenwerken met andere personen, organisaties of verenigingen in binnen-en buitenland.

-belangenbehartiging van DES-betrokkenen in België.

-verzamelen van fondsen door het organiseren van DES-activiteiten, zoals lezingen, voordrachten, filmavonden, tentoonstellingen en andere evenementen, alsook crowdfunding, verkoop van steunkaarten en andere artikelen, donaties, schenkingen en alle andere wettige baten.

-voeren van alle activiteiten die voorvermelde doelstellingen bevorderen of helpen verwezelijken zoals ondermeer: uitgeven van een nieuwsbrief, realiseren en onderhouden van een informatiewebsite over DES in België, het verzorgen van diverse publicaties en communicatie naar verschillende media toe zoals internet, sociale media, televisie, radio en geschreven pers.

-het ontvangen van donaties, schenkingen, legaten en alle andere wettige baten. De legaten mogen uitsluitend aanvaard worden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. 

Raad van Bestuur:

Anita Vandersmissen: Voorzitter

Myriam Mestiaen : Secretaris

DES in Belgium VZW (DIB)

Ondernemingsnr: 0657991778

Kolkensvijverstraat 18

3201 Aarschot

Update 04/12/2022  Webdesign ©2022 Pièce Unique Productions