DES IN BELGIUM anno 2017 

In Maart 2017 startte DIB vzw met de verspreiding van de informatiefolders, affiches en enquêteformulieren. 

De verspreiding verliep via mailings, per post en digitaal. Oude adressenlijsten uit het archief van Anita Vandersmissen (1993-2006) werden opnieuw aangeschreven, met de hoop toch een aantal Belgische DES-betrokkenen te kunnen opsporen. 

opinie-destandaard051017MyriamGSMestiaen

Op 5 oktober 2017 verscheen het opiniestuk in De Standaard  van DES-dochter Myriam.G.S.Mestiaen in antwoord op het opiniestuk over Hormoonverstoorders.

Dit artikel gaf de aanzet in de media om de DES-problematiek in België aan te kaarten. 

Het online nieuws-platform Apache.be opende promo een DES-dossier. Journaliste/columniste Chris Van Camp: 

Apache.be Dossier DES, interviewreeks door Chris Van Camp

https://www.apache.be/dossier/des-hormoon-in-belgie/

De eerste 'DES in Belgium'-meeting nam plaats op 2 december 2017. 

Journaliste/columniste Chris Van Camp verleende haar gastvrijheid en haar journalistieke inzet voor deze eerste 'DES in Belgium-meeting'. 

Greet Pluymers, VRT-journaliste van Pano, gaf toelichting over de recente onderzoeken in Frankrijk naar de gevolgen voor DES-kleinkinderen.

(=>Panorama 2015: Hormoonverstoorders)

Actrice Hilde Heijnen presenteerde haar plannen voor een theaterproject rond het thema van de DES-problematiek.

De vraag van de aanwezige genodigden kwam dan ook spontaan naar voor, om spoedig een volgende meeting te organiseren. Er was duidelijk nood aan ontmoetingen met andere DES-lotgenoten.

De DES-Prezi-presentatie van de DES-meeting van 2 december 2017 met de laatste updates over DES staat sindsdien online : 

=> DES-prezi-presentatie

Update 28/11/2022  Webdesign ©2022 Pièce Unique Productions