De geboorte van DIB vzw, een DES-actiegroep in België

Previous
Next

De geboorte van DIB vzw, een DES-actiegroep in België


17 juni 2016 is een (met wat overdrijving) historische dag in België. Acht maanden na de lancering van de website “DES in Belgium” hebben Myriam Mestiaen en Anita Vandersmissen, beiden DES-dochter, de vereniging zonder winstgevend oogmerk “DES in Belgium” opgericht – kortweg DIB vzw. De allereerste doelstelling is om Belgische DES-betrokkenen met elkaar in contact brengen, hen te informeren en te ondersteunen. De actiegroep wil ook ijveren voor erkenning en rechten, want in België hebben zowel de overheid als de medische en farmaceutische wereld altijd ontkend dat DES ooit problemen veroorzaakte.

DIB staat voor de niet zo eenvoudige taak om de DES-moeders, - dochters, -zonen en -kleinkinderen op te sporen die in België wonen. Anita vond al een paar honderd van hen, in de jaren ‘90. Ze had toen een meld- en informatiepunt, samen met een Nederlandse DES-dochter. Toen ze het werk alleen moest voortzetten, werd het te zwaar en stopte ze ermee.

In 2015 leerden Anita en Myriam mekaar kennen toen de Belgische VRT-journaliste Greet Pluymers hen interviewde voor haar Panorama-reportage over hormoonverstoorders . Het heeft het DES-engagement nieuw leven ingeblazen. De dozen met info zijn letterlijk van Anita’s zolder gehaald en Myriam heeft ze gedigitaliseerd voor een nieuwe website. Met de steun van het DES Centrum Nederland kon www.desinbelgium.be in oktober 2015 online gaan.


De stap naar de oprichting van een vereniging kwam er na overleg met de Belgische gerenommeerde gynaecologe Petra De Sutter, die ook in de Senaat (de Belgische Eerste Kamer) zetelt. Zij wil het DES-dossier opvolgen en kan dit samen met DIB vzw in België op de politieke agenda zetten. België heeft altijd ontkend dat DES fout gebruikt werd en heeft zelfs geen cijfergegevens over het aantal DES-betrokkenen. De Sutter stelde hierover nu een parlementaire vraag aan de Minister van Volksgezondheid.  


De Belgische site bestaat momenteel enkel in het Nederlands, maar een Franstalige versie volgt. DES moet landelijk op de kaart worden gezet. Daarom is niet alleen

het DES Centrum Nederland, maar ook de Franse actiegroep Réseau D.E.S. France een partner voor DIB vzw.


Het zijn bemoedigende partnerschappen. In Frankrijk zijn nu nog nieuwe wetenschappelijke studies opgestart, naar de gevolgen voor de derde generatie en ook naar de psychologische impact op de moeder-dochter relatie. De vrees bij Myriam en Anita dat hun Belgische initiatief anno 2016 wat laat komt, is zo meteen van tafel geveegd. De gevolgen van DES blijven elke dag nog aanwezig, ook in België.


Een warme oproep dus voor de Belgische DES-moeders, -dochters, -zonen of –kleinkinderen: bezoek www.desinbelgium.be, meld u op het forum … of contacteer DIB vzw om u mee te engageren: …


Webdesign ©2021 Pièce Unique Productions